František Chrástek

Narodil se 29. 6. 1953 v Uherském Brodě.

Od roku 1976 do roku 1981 studoval na Filmové
a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze.


Absolvoval katedru Umělecká fotografie
u prof. Jána Šmoka, doc. Jaroslava Rajzíka

a doc. Pavla Štechy.


Po studiích na FAMU se František Chrástek věnoval pedagogické činnosti, v období
1982 - 1985 působil jako středoškolský profesor na oboru Užité fotografie
při Umělecko-průmyslové škole v Brně.


V roce 1985 přešel ke svobodnému povolání uměleckého fotografa a věnuje se profesionálně výtvarné a reklamní fotografii.


Doposud uspořádal více než třicet samostatných autorských výstav doma
i v zahraničí.
Pracuje a je majitelem komunikační agentury
Q studio, kterou založil v roce 1991.


V současnosti působí v Uherském Brodě.